In de bestrijding van de coronacrisis investeert het kabinet vele tientallen miljarden euro’s. Te verwachten valt dat de komende jaren bezuinigd zal gaan worden en het verleden leert dat bezuinigingsopgaven al gauw neergelegd worden bij de publieke sectoren. Dat heeft vaak gevolgen voor jouw arbeidsvoorwaarden.
De overheidsvakbonden pleiten echter voor een sterke en sociale publieke sector waarbij loonkosten niet de sluitpost worden van de overheidsbegroting.
Lees hier het volledige appèl.