Het is gebleken dat de werkgever Rijk geen vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) doorbetaalt tijdens het opnemen van gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof. De vakbonden zijn het hiermee oneens en vinden dat de werkgever Rijk de cao niet op de juiste manier opvat (Lees hier meer over dit probleem.)

De bonden en de werkgever Rijk besloten om over dit geschil advies te vragen aan de Advies en Arbitrage Commissie (AAC). Op 9 december 2021 vond de zitting over dit geschil plaats.

De AAC zag mogelijkheden voor bonden en de rijkswerkgever om er in onderling overleg alsnog uit te komen. Hiervoor krijgen beide partijen tot 30 maart 2022 de tijd. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen dan zal de AAC alsnog advies geven op de vraag wat de juiste toepassing van de cao is.

De bonden en werkgever Rijk zijn momenteel weer druk aan het onderhandelen. Mochten de bonden en de werkgever Rijk tot overeenstemming komen, dan laten de AC Rijksvakbonden jullie dit gelijk weten. En indien het niet lukt om tot overeenstemming te komen, dan zal de AAC alsnog een advies uitbrengen.