Als het herstel doorzet en de economie dit jaar weer aantrekt, verwacht het kabinet dat er in 2014 niet extra hoeft te worden bezuinigd om het begrotingstekort op of onder de 3% van het bruto binnenlands product te brengen. De aangekondigde maatregelen om volgend jaar 4,3 miljard euro extra te bezuinigen kunnen daarom worden beperkt of zelfs achterwege blijven. Hierdoor kan de politiek opgelegde nullijn voor ambtenaren worden geschrapt, aldus het sociaal onderhandelaarsakkoord dat donderdag 11 april is gesloten.

Echter, het is niet zo dat de politiek opgelegde nullijn nu al definitief van de baan is. Zo zal onder meer de Tweede Kamer woensdag 17 april a.s. nog debatteren over het sociaal akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet hebben gesloten. De oppositiepartijen hebben al laten weten dat ze veel vragen hebben over het akkoord met name wat de consequenties zijn voor de begroting.

Kortom: wordt vervolgd.