Op 20 februari hebben de gezamenlijke bonden (FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF) de werkgever gesommeerd over te gaan tot het uitbetalen van 0,8% loonsverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Voldoet hij hier niet aan, dan stappen de bonden naar de rechter.

Al vanaf 1 januari jl. houdt minister Blok 0,8% loonsverhoging achter die is vrijgevallen door het pensioenakkoord van november 2014. Hij wil dit geld meenemen in de CAO-onderhandelingen.

Na meer dan 1500 dagen zonder loonsverhoging laat Blok de rijksambtenaren dus volstrekt onnodig wachten op geld waar zij gewoon recht op hebben.

Overleg met de bonden en de duidelijke boodschap van de rijksambtenaren dat dit niet acceptabel is, hebben Blok niet op andere gedachten gebracht.

Het geduld is op. De bonden stappen daarom naar de rechter om zo de loonsverhoging waar rijksambtenaren recht op hebben, af te dwingen.