×

Waarschuwing

The form #3 does not exist or it is not published.

We hebben lang moeten onderhandelen om tot dit resultaat te komen. Een doorbraak ontstond pas nadat u ons massaal steunde via petities en acties. Hierdoor is het ons gelukt om bij de politiek beweging te bewerkstelligen hetgeen geresulteerd heeft in onder meer een hoorzitting en een debat in de Tweede Kamer over de nullijn bij de rijkssector en andere overheidssectoren.

De overeenkomt is gesloten op 'bovensectoraal niveau' en geldt voor 800.000 medewerkers die onder meerdere CAO's in de publieke sector vallen en betreft de loonruimte 2015-2016.

De hoofdlijn van de overeenkomst is dat het kabinet loonruimte beschikbaar stelt.

Per 1 september 2015: 1,25% salarisverhoging
Per 1 september 2015: eenmalig brutobedrag van €500,- (naar rato dienstverband)
Per 1 januari 2016 : 3% salarisverhoging

Deze ruimte is deels gevonden binnen de ABP-pensioenregeling door met ingang van 2016 over te gaan van loonindexatie naar prijsindexatie en door tot 2021 geen premieopslagen te heffen. Het andere deel heeft het kabinet gevonden door zelf ruimte beschikbaar te stellen voor een structurele loonsverhoging en een eenmalige uitkering.

U treft hier informatie over de inhoud van de 'loonruimte-overeenkomst publieke sector' aan.
U treft hier de veelgestelde vragenlijst aan.

Wij, maar ook de andere centrales die zich achter de bereikte overeenkomst hebben gesteld, moeten eind augustus aan onze centrale (het Ambtenarencentrum) laten weten wat u van de overeenkomst vindt.
Indien u akkoord gaat met deze overeenkomst en de meerderheid van de leden doet dit ook, dan zullen de afspraken over loonsverhoging en pensioen doorgevoerd worden. Indien u niet akkoord gaat en de meerderheid van de leden doet dit ook niet, dan zullen de onderhandelaars weer moeten gaan onderhandelen met minister Blok en zullen we via acties een beter resultaat proberen af te dwingen.