De leden van AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF staan in grote getale achter het cao-akkoord. Met dit akkoord krijgen rijksambtenaren een salarisverhoging van 1,25% (met terugwerkende kracht tot september dit jaar) en een éénmalige uitkering van €500. Op 1 januari 2016 volgt dan de verhoging van 3%. Daarnaast hebben we afspraken kunnen maken over onder meer een verlenging VWNW-beleid.

Lees meer.