De huidige cao loopt 1 januari 2017 af.
De Rijksvakbonden starten binnenkort de onderhandelingen over een nieuwe CAO Rijk.
De inzet leest u hier.

Daarnaast openen de AC Rijksvakbonden een ‘Meldpunt Denigrerende Opmerkingen over Rijksambtenaren’.
Elke dag werken ruim 115.000 rijksambtenaren hard aan het welbevinden van Nederland. Daarbij zet de rijksambtenaar zichzelf niet snel op de voorgrond, want het gaat niet om de rijksambtenaar maar om de maatschappelijke taak: het zorgen voor een veilig Nederland en het bijdragen aan een leefbare samenleving voor burgers. Daar haalt de rijksambtenaar zijn passie, trots en zingeving vandaan. Denigrerende opmerkingen verzieken dit en werken mee aan een onterecht negatief beeld over de rijksambtenaren.
Klik hier voor de flyer.
Klik hier om een melding te doen.