CAO 2018-2020

Eind 2010 startten jullie onderhandelaars, Marianne Wendt en Peter Wulms, de besprekingen over een nieuwe CAO in beroerde omstandigheden. De financiële crisis sloeg diepe gaten in de overheidsfinanciën en de daaruit voortvloeiende nullijn was een belangrijke oorzaak van het niet kunnen bereiken van overeenstemming over een nieuwe CAO.

Inmiddels is de financiële positie van de overheid veranderd. Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht dat het begrotingstekort dit jaar nog onder de 3% komt en de lonen in de marktsector met 1,5% gaan stijgen. Minister Blok gaat in 2014 uit van een loonsombenadering. Dit wil zeggen dat ambtenaren alleen loonsverhoging kunnen krijgen als ze dat zelf betalen door secundaire arbeidsvoorwaarden in te leveren.

Jullie onderhandelaars spreken binnenkort minister Blok om zijn zienswijze op de arbeidsvoorwaarden en loonsverhoging voor de rijksambtenaren in 2014 te vernemen. We horen graag van jullie welke argumenten en onderwerpen tijdens dit overleg met de minister aan bod moeten komen.

De enquête bestaat uit zes vragen en kost ongeveer acht minuten van jullie tijd. Per vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Let op: de sluitingsdatum van de enquête is 14 mei, want dan is het gesprek met minister Blok.

Klik hier om mee te doen aan de enquête.

Ruim drie jaar zonder loonstijging heeft de koopkracht enorm uitgehold. Jij voelt dit iedere dag in je portemonnee. Ook het uitblijven van andere afspraken leidt tot steeds meer onvrede. Dit leidt onder meer in stilstand in de ontwikkeling van je arbeidsvoorwaarden.

De Rijksvakbonden vinden dat in deze situatie nu snel verandering moet komen.
Meer info in de brief die we op 8 april naar Minister Blok hebben gestuurd.