CAO 2018-2020

Als het herstel doorzet en de economie dit jaar weer aantrekt, verwacht het kabinet dat er in 2014 niet extra hoeft te worden bezuinigd om het begrotingstekort op of onder de 3% van het bruto binnenlands product te brengen. De aangekondigde maatregelen om volgend jaar 4,3 miljard euro extra te bezuinigen kunnen daarom worden beperkt of zelfs achterwege blijven. Hierdoor kan de politiek opgelegde nullijn voor ambtenaren worden geschrapt, aldus het sociaal onderhandelaarsakkoord dat donderdag 11 april is gesloten.

Echter, het is niet zo dat de politiek opgelegde nullijn nu al definitief van de baan is. Zo zal onder meer de Tweede Kamer woensdag 17 april a.s. nog debatteren over het sociaal akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet hebben gesloten. De oppositiepartijen hebben al laten weten dat ze veel vragen hebben over het akkoord met name wat de consequenties zijn voor de begroting.

Kortom: wordt vervolgd.

Als het aan de PvdA ligt, stijgen de ambtenarenlonen de komende jaren gewoon door. Dat zegt partijleider Diederik Samsom in een interview met Binnenlands Bestuur. 'Ik verzet me tegen de nullijn', aldus Samsom.

Achterblijven
Hoeveel loonsverhoging ambtenaren zouden moeten krijgen, daar laat Samsom zich niet over uit. Maar hij vindt het niet goed als medewerkers van de overheid achterblijven bij de marktsector. 'Ik sta voor een krachtige overheid die goede mensen moet kunnen blijven aanpakken. Waarom zou je ambtenaren willen laten achterblijven bij de marktsector?'

Kortetermijnbeleid
Bovendien wordt volgens Samsom niet veel bereikt met het bevriezen van de salarissen: 'Als je nu op de nullijn gaat zitten, en de rest erboven, dan weet je dat je over een tijdje toch weer bij moet lappen. En dan extra, om de inhaalslag te maken. Serieus, die nullijn is weer zo'n voorbeeld van kortetermijnbeleid. Het is ineffectief, oneerlijk en onverstandig. Want in die jaren waarin je je houdt aan de nullijn, gaat de koopkracht naar beneden. Dat helpt de economie niet vooruit.'