CAO 2018-2020

Een van de maatregelen uit het Regeerakkoord Rutte II (zie “Overzicht belangrijkste maatregelen voor Rijksdienst uit Regeerakkoord Rutte II”) was de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit bleek enorme onrust bij burgers teweeg te brengen door de enorme negatieve koopkrachteffecten.
Besloten is deze maatregel niet door te voeren. Rutte II wil nu de nivellering via de inkomstenbelasting uit  gaan voeren. Dit loopt via de arbeidskorting en de heffingskorting. Die gaan in 3 jaar tijd omhoog voor lage inkomens, en omlaag voor hoge inkomens.

Constructieve verkenning gezamenlijke vakbonden en werkgever op donderdag 19 april inzake het benodigde sociaal beleid in de komende periode.

De gezamenlijke vakbonden hebben op donderdag 19 april met de werkgever gesproken over het benodigde sociaal beleid in de komende periode. De verkenning is constructief geweest. Er zijn verschillende varianten de revue gepasseerd. We hebben nu afgesproken om samen in gesprek te gaan met deskundigen uit de praktijk, mobiliteitsadviseurs die in de rijkssector werkzaam zijn. We willen kijken waar zij tegenaan lopen en wat er in hun optiek belangrijk is om mensen effectief van werk naar werk te begeleiden. Het is ons doel om te komen tot een goed sociaal beleid, niet alleen op papier, maar vooral ook in de praktijk. Dit gesprek vindt volgende week plaats.