CAO 2018-2020

De huidige CAO liep 1 januari 2011 af. Nog steeds lukt het niet om een nieuwe CAO af te spreken. Per 1 januari 2012 loopt het sociaal flankerend beleid (SFB) af. Terwijl de hele rijksoverheid aan het veranderen is om de politieke bezuinigingen te realiseren, lukt het niet om nieuwe afspraken te maken over hoe de negatieve gevolgen daarvan voor de medewerkers opgevangen moeten worden. Ook is er geen bereidheid van BZK om het huidig SFB te verlengen. Vanaf 1 januari 2012 dreigen we dus zonder SFB te moeten reorganiseren.