CAO 2018-2020

Arjan van der Stelt
Joop Hupkes

Zo lang mogelijk met plezier aan het werk blijven en een ambtelijke rechtspositie die ter discussie staat; twee onderwerpen van uitersten, om het maar bescheiden uit te drukken. Het is reden genoeg om deze ontwikkelingen samen met de VPW, JUVOX en VCPS tijdens een kaderbijeenkomst te Niftrik, 7 oktober jongstleden, te bespreken. Net als de NCF, zijn deze bonden bij het ambtenarencentrum aangesloten.


Adieu Ambtenaren?

Als het aan sommige politici zou liggen kunnen we op zijn minst van de ambtelijke rechtspositie gaan afscheid nemen, want op dit moment is een wetsvoorstel in behandeling dat tot doel heeft de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming te brengen met de positie van ‘gewone’ werknemers.

De CAO-onderhandelingen 2011 lijken muurvast te zitten. Vanaf februari 2011 hebben de bonden laten weten niet verder te willen onderhandelen over de CAO, aangezien het niet lukt om op de twee belangrijkste punten overeenstemming te bereiken. Deze punten zijn: loonsverhoging en een garantie dat niemand ontslagen wordt als gevolg van de bezuinigingen.

Vanaf dat moment proberen de bonden via acties de werkgever, Binnenlandse Zaken (BZK) tot een ander standpunt te dwingen. BZK heeft voorgesteld om de CAO-onderhandelingen te hervatten. Zij zijn bereid om te bewegen op onze eis van geen gedwongen ontslagen, indien wij bereid zijn te bewegen op hun looneis. De vraag is daarom of we de CAO onderhandelingen moeten hervatten?