CAO 2018-2020

AC Rijksvakbonden kaderledendag "CAO/Sociaal Flankerend Beleid (SFB)" d.d. 16 september 2011

1. Inleiding

De CAO-onderhandelingen 2011 lijken muurvast te zitten. Hoe verder?
Hierover is met de kaderleden van de AC Rijksvakbonden overlegd om te beslissen hoe we verder het CAO-proces 2011 in willen gaan.

Vanaf februari 2011 hebben de bonden laten weten niet verder te willen onderhandelen over de CAO aangezien het niet lukt om op de 2 belangrijkste punten overeenstemming te bereiken: 1) loonsverhoging en 2) geen gedwongen ontslagen.

Een verslag van Juvox

Onlangs is het sectiebestuur Leeuwarden naar de actiedag geweest op Schiphol; een grootschalige bijeenkomst voor het cao-Rijk, georganiseerd door de Abvakabo en door de Rijksvakbonden – en dus ook door Juvox – ondersteund.

Tijdens het openingswoord werd uitgelegd waarom de keuze was gevallen op deze locatie. Immers, de vergunning voor Schiphol Plaza was goedgekeurd. Helaas werd deze plek op het laatste moment toch verboden in verband met de veiligheid. Alsof de eerste de beste hooliganclub langskwam...