CAO 2018-2020

Zonder akkoord de zomer in

Woensdagmiddag ontmoetten Binnenlandse Zaken (BZK) en de bonden elkaar opnieuw aan de onderhandelingstafel. Dit keer vanwege afspraken over het sociaal flankerend beleid, waar geen schot in zit, net als met de Rijks-CAO het geval is. In september staat een volgende vergadering met potlood in de agenda. De bonden schuiven alleen aan als het kabinet met een reëel voorstel komt.

De EHEC-bacterie en de CAO-onderhandelingen

In Duitsland groeit de hysterie over de EHEC-bacterie met de dag. De sociaalpsycholoog, Michael Häfner geeft in de Volkskrant van 11 juni uitleg.

Er is wat aan de hand, gezonde mensen worden ernstig ziek en inmiddels stierven 36 mensen aan deze bacterie. Maar niemand weet waardoor dit komt. En dat geeft onzekerheid. Die onzekerheid zorgt ervoor dat de Duitse overheid de wetenschappers enorm onder druk zet om met verklaringen te komen. Het gevolg daarvan is dat de ene na de andere mogelijk verklaring wordt gegeven en vervolgens weer wordt ingetrokken. Met als resultaat dat de onzekerheid alleen maar toeneemt.