Dekkingsgraad stijgt naar 101%
De dekkingsgraad is in het 1ste kwartaal van 2013 gestegen naar 101%, een stijging van 5%-punt ten opzichte van het 4de kwartaal van 2012. Een dekkingsgraad van 101% betekent dat ABP voor elke € 100 die het aan pensioen, nu en in de toekomst, moet uitkeren € 101 in kas heeft. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de rente en het behaalde rendement. Ook de verlaging van pensioenaanspraken per 1 april jl. leverde een bijdrage aan het herstel.

Dekkingstekort
Er is nu dus voldoende in kas om aan alle verplichtingen te voldoen, maar een buffer ontbreekt nog. Met andere woorden: er is nog steeds sprake van een dekkingstekort. De Nederlandsche Bank stelt immers dat de minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2% moet zijn. Volgens het herstelplan moet ABP deze dekkingsgraad eind 2013 bereiken om een nieuwe verlaging van het pensioen in 2014 te voorkomen.