foto

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Dat kan als je FPU-regeling stopt of lager wordt voordat je AOW krijgt. Je kunt dan, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, een overbruggingsuitkering krijgen vanaf je 65e verjaardag tot de dag waarop je AOW ingaat.


De overbruggingsuitkering gaat in op 1 oktober 2013 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013

Meer info:http://www.abp.nl/over-abp/aow-leeftijd/opvangen-aow-gat.asp