Op 1 januari van dit jaar is de AOW-leeftijd voor de eerste keer verhoogd met 1 maand.

Ter overbrugging voor mensen met een laag inkomen die een vervroegd pensioenuitkering krijgen (VUT/FPU) en zich op deze AOW-leeftijdsverhoging niet op hadden kunnen voorbereiden, wordt een overbruggingsregeling AOW-verhoging ingevoerd.

In de AC Rijksvakbonden Pensioennieuwsbrief van maart 2013 hebben we hier ook aandacht aan besteed. Gezien de inkomenstoets hebben we daar ook gemeld dat naar verwachting ca. 85% van de mensen niets aan deze regeling hebben.

Op het verzoek van bonden aan het kabinet om iets aan deze inkomenstoets te doen, is door het kabinet gereageerd. Zo wordt het bereik van de overbruggingsregeling uitgebreid tot deelnemers met een inkomen tot 200% van het Wettelijk Minimum Loon (alleenstaande) of 300% WML voor echtparen.

Kom je ook met deze uitbreiding niet in aanmerking voor de overbruggingsregeling, dan kan je ervoor kiezen om je Ouderdomspensioen naar voren te schuiven. ABP maakt dit mogelijk. Verder is het goed te weten dat indien je wel aan de inkomenstoets voldoet voor de overbruggingsregeling AOW, de overheid je dan niet zal verplichten om je aanvullend ABP-pensioen naar voren te halen. Het ABP zal alle belanghebbenden hierover apart informeren.