Pensioen

Bonden zorgen dat wijzigingen in het Voorwaardelijk Pensioen pas later ingaan.

Het Voorwaardelijk Pensioen wijzigt pas vanaf 2 mei 2015.
Hierdoor hebben medewerkers die vlak voor hun pensioen staan, nog tijd om goed na te denken per welke datum ze willen uittreden.
De verlaging van de VPL-regeling heeft behoorlijke financiële effecten voor medewerkers. Vooral voor medewerkers die vlak voor hun pensioen staan. Mogelijk dat sommigen zelfs al een pensioenofferte hebben ontvangen of van plan waren binnenkort met pensioen te gaan.

Bonden zorgen voor uitstel

Medewerkers die vlak voor hun pensioen staan worden door het pensioenakkoord nieuwe ABP-regeling nu plotseling geconfronteerd met een verlaging van hun Voorwaardelijk Pensioen.
Wij hebben ervoor gezorgd dat die medewerkers nu meer tijd krijgen om een afgewogen keuze te maken wanneer ze met pensioen willen gaan en wat daarvan de financiële gevolgen zijn.
Het Voorwaardelijk Pensioen zal daarom niet per 1 januari 2015 worden verlaagd maar pas vanaf 2 mei 2015.

Wat houdt dit in?
Ga je vóór of op 1 mei 2015 volledig met pensioen, dan verandert je Voorwaardelijk Pensioen niet. (Je wordt dus per 1 januari 2015 niet geconfronteerd met een verlaging van je Voorwaardelijk pensioendeel.)
Ga je ná 1 mei volledig met pensioen? Dan geldt wél de verlaging van het Voorwaardelijk Pensioen zoals afgesproken in het pensioenakkoord.

Ga je met deeltijdpensioen vóór of op 1 mei 2015?
Dan verandert je Voorwaardelijk pensioen voor het deel dat je met pensioen gaat niet.
Het deel van je Voorwaardelijk Pensioen dat ná 1 mei 2015 ingaat, wordt wél verlaagd conform de afspraken in het pensioenakkoord.

Uit de ledenraadpleging bleek dat 82% van jullie het onderhandelingsresultaat hebben geaccepteerd. Op 13 november is er dan ook een akkoord gesloten over de inhoud van de ABP-pensioenregeling vanaf 2015.

Lees meer...

In de Ledenbrief Pensioen tref je informatie over het bereikte onderhandelingsresultaat over de ABP-regeling. Dit doen we in verschillende fases: korte schets van het onderhandelaarsresultaat, gedetailleerde uitleg van het onderhandelaarsresultaat, berekening gevolgen pensioenresultaat, gevolgen voor het voorwaardelijk pensioen en tenslotte de tekst onderhandelaarsakkoord. Lees meer...Kabinet start De Nationale Pensioendialoog

Hoe ga je bijvoorbeeld in de toekomst om met (meer) keuzevrijheid en maatwerk voor de deelnemers? Of hoe ga je om met solidariteit?

Geïnteresseerd? Kijk dan op de website www.denationalepensioendialoog.nl.
Op deze site zal het verloop van de maatschappelijke dialoog te volgen zijn. Ook zullen er ideeën, visiedocumenten en onderzoeken op worden geplaatst.

In de periode september tot met december zullen bijeenkomsten georganiseerd worden verspreid over het land waar deskundigen, geïnteresseerden en belangenbehartigers met elkaar in gesprek kunnen gaan over onderwerpen als solidariteit, keuzevrijheid en collectiviteit.
Uiteindelijk wordt de opbrengst van de Pensioendialoog verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.