Pensioen

logo_abp.gifAl enige maanden spreken de overheidswerkgevers en de centrales van overheidspersoneel over een aanpassing van de ABP-regeling. Deze gesprekken gaan over de middelloonregeling, geldend voor alle ambtenaren met uitzondering van de militairen. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat de ABP-regeling ook na 1 januari 2015, als er strengere regels gaan gelden, voldoet aan alle wettelijke eisen. Begin juli leidden deze gesprekken bijna tot een resultaat. Op het allerlaatste moment werd de onderhandelaar namens de werkgevers echter teruggefloten door zijn politieke achterban.


Op 1 januari 2015 treden nieuwe belastingregels in werking. Daaraan moeten alle pensioenfondsen, dus ook het ABP, voldoen. Binnen de wettelijke grenzen hebben pensioenfondsen en sociale partners echter manoeuvreerruimte.

De nieuwe regels zorgen voor een lagere pensioenopbouw. Inzet van de bonden tijdens het overleg was dan ook: redden wat er te redden valt. Uiteraard hadden ook de overheidswerkgevers zo hun wensen. In een lastig proces, maar wel in goed overleg, tekende zich begin juli een deal af.
Zover kwam het echter niet. Op basis van politieke overwegingen is de werkgeversonderhandelaar teruggefloten. Formeel heet dat: "Vanwege de beleidsmatige effecten en de daaraan gerelateerde uitstraling" kunnen we niet akkoord gaan. Minder cryptisch wordt er gezegd: hoewel de mogelijkheden er zijn en het geld beschikbaar is om binnen de nieuwe fiscale spelregels de negatieve gevolgen voor het pensioen van de overheidsmedewerkers beperkt te houden, kiezen wij voor een andere benadering. Niet de kwaliteit van de pensioenregeling staat voorop, maar de wens om zoveel mogelijk geld voor cao-onderhandelingen vrij te spelen. Veronderstellen dat de ambtenaar dus een deel van zijn eigen loonontwikkeling gaat betalen, is nog niet zo'n wilde gedachte.


Het overleg ligt nu tot na het zomerreces stil.

Beinvloeden van je gedrag is uiterst moeilijk. Neem pensioen: als je je daar nu niet in verdiept, kan er later sprake blijken te zijn van een gemiste kans. Want pensioen wordt steeds meer een Doe-Het-Zelf-Klus. Dat is wel een omslag die tussen de oren moet plaatsvinden.

De pensioenopbouw wordt in 2015 verder verlaagd. Indexatie van je pensioen is al jaren niet gebeurd en indexatie in de toekomst is onzeker.
Verder aandacht in deze Nieuwsbrief voor de toekomst van de PAS-regeling, zelf kunnen kiezen voor pensioensparen, overbrugging van het AOW-gat door ABP, lezersrubriek en Wist je Dat?

Lees de nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Veranderingen in je pensioen 2014
  • Pensioenplannen voor 2015
  • Hoe kunnen we zo gezond mogelijk met pensioen gaan
  • Hoe zit het met de solidariteit en doorsneepremie
  • Wist je dat

ABP beëindigt verlaging pensioenen
De dekkingsgraad is gestegen tot boven het vereiste niveau. Goed nieuws. ABP heeft vorig jaar toegezegd dat bij voldoende herstel, de verlaging van 2013 wordt beëindigd. Het herstel is weliswaar pril maar voldoende om deze beslissing te nemen.

Wat betekent dit voor u?
Eind 2013 was de dekkingsgraad gestegen tot 105,9%. Dit is 1,7%-punt hoger dan het vereiste minimum van 104,2%. Daarom heeft het ABP-bestuur besloten om de 0,5% waarmee de pensioenen in 2013 zijn verlaagd, op 1 april 2014 weer aan de opgebouwde pensioenen toe te voegen.

Hoe nu verder?
Het herstel van de financiële situatie is in ieder geval een goed begin.
Heeft u nog vragen over bijvoorbeeld dit besluit, meld u dan aan voor het webinar van maandag 3 februari.
Voor het aanmelden: klik op webinar.