Pensioen

Beinvloeden van je gedrag is uiterst moeilijk. Neem pensioen: als je je daar nu niet in verdiept, kan er later sprake blijken te zijn van een gemiste kans. Want pensioen wordt steeds meer een Doe-Het-Zelf-Klus. Dat is wel een omslag die tussen de oren moet plaatsvinden.

De pensioenopbouw wordt in 2015 verder verlaagd. Indexatie van je pensioen is al jaren niet gebeurd en indexatie in de toekomst is onzeker.
Verder aandacht in deze Nieuwsbrief voor de toekomst van de PAS-regeling, zelf kunnen kiezen voor pensioensparen, overbrugging van het AOW-gat door ABP, lezersrubriek en Wist je Dat?

Lees de nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Veranderingen in je pensioen 2014
  • Pensioenplannen voor 2015
  • Hoe kunnen we zo gezond mogelijk met pensioen gaan
  • Hoe zit het met de solidariteit en doorsneepremie
  • Wist je dat

ABP beëindigt verlaging pensioenen
De dekkingsgraad is gestegen tot boven het vereiste niveau. Goed nieuws. ABP heeft vorig jaar toegezegd dat bij voldoende herstel, de verlaging van 2013 wordt beëindigd. Het herstel is weliswaar pril maar voldoende om deze beslissing te nemen.

Wat betekent dit voor u?
Eind 2013 was de dekkingsgraad gestegen tot 105,9%. Dit is 1,7%-punt hoger dan het vereiste minimum van 104,2%. Daarom heeft het ABP-bestuur besloten om de 0,5% waarmee de pensioenen in 2013 zijn verlaagd, op 1 april 2014 weer aan de opgebouwde pensioenen toe te voegen.

Hoe nu verder?
Het herstel van de financiële situatie is in ieder geval een goed begin.
Heeft u nog vragen over bijvoorbeeld dit besluit, meld u dan aan voor het webinar van maandag 3 februari.
Voor het aanmelden: klik op webinar.

Extra ABP webinar:

Financiële situatie ABP bekend op 31 januari. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Vorig jaar was een belangrijk jaar voor ABP. Eind 2013 moet ABP een dekkingsgraad van minimaal 104,2% hebben. Dan is de financiële situatie van het fonds weer voldoende verbeterd. Het lijkt erop dat ABP aan de goede kant van de streep zit. Maar zorgvuldigheid is van belang.

Op 30 januari overlegt het bestuur van ABP met de deelnemers- en werkgeversraad over de financiële situatie van ABP. Als de financiële situatie voldoende is verbeterd, hoeft ABP de pensioenen niet te verlagen en besluit het fonds of maatregelen uit het herstelplan kunnen worden beëindigd. Op vrijdag 31 januari wordt dit besluit bekend gemaakt via de site van ABP en via de ABP Nieuwsbrief. De maandag daarna, op 3 februari, gaat bestuursvoorzitter Henk Brouwer tijdens een extra webinar in op het genomen besluit. Wilt u op de hoogte blijven of wilt u zelf een vraag stellen? Meld u zich dan aan voor dit webinar dat door ABP wordt verzorgd.

Wat is het webinar?

Het webinar is een live-uitzending die plaatsvindt op internet. U logt in via abp.nl en volgt de uitzending live op uw computer. Het webinar begint om 20.30 uur en zal maximaal drie kwartier duren. Tijdens het webinar lichten bestuursvoorzitter Henk Brouwer en adviseur strategisch beleid Mario Wiesemann het besluit van ABP toe en beantwoorden zij vragen hierover.

Aanmelden

Om aan het webinar deel te nemen, kunt u zich registreren via abp.nl.