Pensioen

'Centrale afspraken zijn nog geen sectorale afspraken', zo luidt de eerste Pensioenbrief in 2021. Het centrale Pensioenakkoord 2019 moest het voor sommige werknemers makkelijker maken om eerder te stoppen met werken. Maar willen de rijkswerkgever en het kabinet hieraan wel meewerken? Ook sluipt de vraag binnen of het inderdaad gaat lukken om uiterlijk in 2026 het nieuwe pensioenstelsel ‘gebouwd’ te hebben.

Verder in deze Nieuwsbrief:
- Stoppen met werken na 45 dienstjaren?
- Verbouwing pensioenstelsel 2026: nu al vertraging?
- Nabestaandenpensioen: wat een vervelend onderwerp!
- Lezersrubriek: geven corona-sterftecijfers aanleiding tot daling AOW-leeftijd?
- Doorwerken na AOW-leeftijd
- Wist je dat …?

Lees meer hier.

Beladen, zwaar, uitdagend, zo noemt minister Koolmees de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2026 ingaat. Er liggen dus nog vijf jaren voor je waarbij de huidige pensioenregels gelden. Wat betekent dat voor jouw pensioen?

Verder in deze Nieuwsbrief:
Wel of niet korten: onzekerheid blijft
Premieverhoging in 2021
Nieuw pensioenstelsel in 2026: en in de tussenjaren?
Nieuw pensioenstelsel in 2026: wat betekent dit voor mij?
Lezersrubriek
Beleggingsbeleid ABP: nu en straks
Wist je dat?

Lees hier verder. 

cover van de nieuwsbrief

‘Dames en heren, het is ons gelukt’, zo begon op 5 juni 2019 minister Koolmees de aankondiging van een Pensioenakkoord. Een jaar later zijn ook de uitwerkingen afgerond en ligt er een onderhandelaarsakkoord.

Wanneer gaat e.e.a. veranderen, wat wil men veranderen en wat betekent dit voor jou als ABP-deelnemer? Dat lees je in deze Pensioenbrief ‘Nieuw pensioenstelsel 2026: van een (niet houdbare) pensioenbelofte naar een pensioenverwachting’.

Verder in deze Nieuwsbrief:

  • De aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel
  • Wat is er nog meer geregeld in het Pensioenakkoord naast de veranderingen in jouw aanvullend pensioen?
  • Coulanceregeling nabestaandenpensioen verlengd
  • Wist je dat…?

Lees verder...

De Pensioenbrief AC Rijksvakbonden van maart is gereed.
 
‘Pensioen en corona: beiden in een achtbaan’. Zo luidt de titel van de eerste Pensioenbrief 2020.
 
Corona treft ons dagelijks leven maar ook ons pensioen.
Corona doet een beroep op onze onderlinge solidariteit. En pensioen? Gaan we ervan uit dat ook ons pensioenstelstel in de toekomst gebaseerd blijft op solidariteit? Veel jonge mensen maken zich weinig grote zorgen over het eigen pensioen en het pensioenstelsel. Het is een ‘ver-van-je-eigen-bedshow’. Dat leek ook met het coronavirus op een markt in een grote ‘Verweggistan gelegen’ Chinese stad. Een virus dat inmiddels een enorme impact heeft op ons dagelijks leven.
 
Klik hier om de nieuwsbrief Pensioen te lezen.