Pensioen

cover van de nieuwsbrief

‘Dames en heren, het is ons gelukt’, zo begon op 5 juni 2019 minister Koolmees de aankondiging van een Pensioenakkoord. Een jaar later zijn ook de uitwerkingen afgerond en ligt er een onderhandelaarsakkoord.

Wanneer gaat e.e.a. veranderen, wat wil men veranderen en wat betekent dit voor jou als ABP-deelnemer? Dat lees je in deze Pensioenbrief ‘Nieuw pensioenstelsel 2026: van een (niet houdbare) pensioenbelofte naar een pensioenverwachting’.

Verder in deze Nieuwsbrief:

  • De aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel
  • Wat is er nog meer geregeld in het Pensioenakkoord naast de veranderingen in jouw aanvullend pensioen?
  • Coulanceregeling nabestaandenpensioen verlengd
  • Wist je dat…?

Lees verder...

De Pensioenbrief AC Rijksvakbonden van maart is gereed.
 
‘Pensioen en corona: beiden in een achtbaan’. Zo luidt de titel van de eerste Pensioenbrief 2020.
 
Corona treft ons dagelijks leven maar ook ons pensioen.
Corona doet een beroep op onze onderlinge solidariteit. En pensioen? Gaan we ervan uit dat ook ons pensioenstelstel in de toekomst gebaseerd blijft op solidariteit? Veel jonge mensen maken zich weinig grote zorgen over het eigen pensioen en het pensioenstelsel. Het is een ‘ver-van-je-eigen-bedshow’. Dat leek ook met het coronavirus op een markt in een grote ‘Verweggistan gelegen’ Chinese stad. Een virus dat inmiddels een enorme impact heeft op ons dagelijks leven.
 
Klik hier om de nieuwsbrief Pensioen te lezen.

‘The devil is in the details and in the… RENTE’, zo luidt de titel van de laatste Pensioenbrief in 2019. Springende duiveltjes uit de doos. Die komen er vast in 2020 bij de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Zeker is dat pensioen minder zeker is, pensioenaanspraken niet meer in beton zijn gegoten en dat dit een mentale omslag vergt. Van iedereen. 2020 wordt weer een spannend pensioenjaar!

Verder in deze Nieuwsbrief:
• 1 jaar uitstel korten mogelijk?
• Dreigen er kortingen bij ABP?
• Premieverhogingen ligt in het verschiet maar nog even niet voor 2020
• Arme en rijke pensioenfondsen: hoe komt dat?
• Lezersrubriek
• Waarom wordt de AOW-leeftijd alleen naar boven bijgesteld?
• Voorwaardelijk pensioen veiligstellen
• Kritiek op versoepeling regels ondanks eerdere afspraken
• Wist je dat?
Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen.

NB:
Deze Pensioenbrief is eind 2019 opgemaakt.
Nu (6 januari 2020) is bekend dat ABP de pensioenen in 2020 niet zal verlagen!

De Sociaal-Economische Raad (SER) bereikte op 5 juni jl. een principe-akkoord over een nieuw pensioenstelsel.
Wat betekent dit + enkele belangrijke uitkomsten op een rij.

Klik hier voor meer info.