Pensioen

‘The devil is in the details and in the… RENTE’, zo luidt de titel van de laatste Pensioenbrief in 2019. Springende duiveltjes uit de doos. Die komen er vast in 2020 bij de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Zeker is dat pensioen minder zeker is, pensioenaanspraken niet meer in beton zijn gegoten en dat dit een mentale omslag vergt. Van iedereen. 2020 wordt weer een spannend pensioenjaar!

Verder in deze Nieuwsbrief:
• 1 jaar uitstel korten mogelijk?
• Dreigen er kortingen bij ABP?
• Premieverhogingen ligt in het verschiet maar nog even niet voor 2020
• Arme en rijke pensioenfondsen: hoe komt dat?
• Lezersrubriek
• Waarom wordt de AOW-leeftijd alleen naar boven bijgesteld?
• Voorwaardelijk pensioen veiligstellen
• Kritiek op versoepeling regels ondanks eerdere afspraken
• Wist je dat?
Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen.

NB:
Deze Pensioenbrief is eind 2019 opgemaakt.
Nu (6 januari 2020) is bekend dat ABP de pensioenen in 2020 niet zal verlagen!

De Sociaal-Economische Raad (SER) bereikte op 5 juni jl. een principe-akkoord over een nieuw pensioenstelsel.
Wat betekent dit + enkele belangrijke uitkomsten op een rij.

Klik hier voor meer info.

 

Zo luidt de titel van de Pensioenbrief April. Wist jij bijvoorbeeld dat je samen met je partner op de bank
een jaarlijkse gezondheidscheck 'ABP Pensioencheck' kan doen?

Verder in deze Nieuwsbrief:
• Een nadere blik op 7 pensioendilemma’s
• Lezersrubriek
• Wat doet de Ombudsman Pensioen
• Wist je dat.

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen. 

Waar gaat dit over? Over het slepende en in november mislukte overleg inzake een nieuw Nederlands pensioenstelsel. En dat terwijl Nederland met het huidige ‘oude’ pensioenstelsel op bijna alle internationale lijstjes in de top staat. Is zo’n goede ranking een vrijbrief om het huidige stelsel toch maar in stand te houden?

Verder in deze Nieuwsbrief:
- Geen indexatie in 2019… … maar ook geen korting op je pensioen in 2019
- Wel stijging pensioenpremie in 2019
- Lezersrubriek
- Wist je dat?
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.