Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

 Zie de Ledenbrief hieronder:

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en de vakbonden van rijksambtenaren (Abvakabo FNV, Ambtenarencentrum -waarbij de AC Rijksvakbonden zijn aangesloten-, CMHF en CNV Publieke Zaak) hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over het sociaal beleid bij reorganisaties. Het akkoord is van belang omdat het verkleinen van de rijksdienst tot grote reorganisaties leidt, zoals bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst.

In het akkoord gaat het om rijksbrede afspraken over de begeleiding van werk naar werk van ambtenaren die hun baan kwijtraken als gevolg van een reorganisatie. De afspraken gelden tot 2016. Enkele belangrijke afspraken zijn:

- ambtenaren worden intensief van werk naar werk begeleid;

- de verplichting om een andere passende functie te aanvaarden geldt niet meer alleen voor de Rijksoverheid, maar voor de gehele overheid;

- het 'last in first out' principe wordt voor de duur van deze afspraken vervangen door het afspiegelingsbeginsel;

- de vertrekstimuleringspremie wordt maximaal € 75.000. Deze aftopping geldt totdat er duidelijkheid is over een centraal sociaal akkoord;

- tot 2016 wordt geen reorganisatieontslag verleend, tenzij de betrokken medewerker niet meewerkt aan het vinden van ander werk.

Meer detailinfo volgt binnenkort in een uitgebreide Nieuwsbrief.

In het SOR overleg van 14 maart jl. heeft de werkgever een voorstel gedaan om te komen tot Sociaal Beleid Rijk.

De vakbonden hebben een tegenvoorstel ingebracht in lijn met het AAC advies.

Op korte termijn vindt vervolgoverleg plaats.